KOMUNIKAT ZARZĄDU NSMZZ UNITAS

with Brak komentarzy

W imieniu Zarządu Niezależnego Samorządnego Międzyzakładowego Związku Zawodowego UNITAS informuję, że na mocy uchwały nr 2 z posiedzenia Zarządu NSMZZ UNITAS w dniach 26-27 lutego 2021 roku, składka członkowska na rzecz ww. Związku Zawodowego, od dnia 01 kwietnia 2021 roku, wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia) miesięcznie od każdego członka.

Za Zarząd NSMZZ UNITAS

Aneta Borowiecka