O NAS

Działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego została rozpoczęta 12 marca 2015 roku. Wolą członków Komitetu Założycielskiego było…