O NAS

Działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego UNITAS została rozpoczęta 12 marca 2015 roku. Wolą członków Komitetu Założycielskiego było stworzenie organizacji związkowej przeznaczonej dla pracowników działów sprzedaży pracujących w terenie – poza siedzibami firm farmaceutycznych/medycznych. Organizacja ma na celu reprezentowanie i obronę praw pracowniczych wszystkich zrzeszonych pracowników oraz pośrednio wpływanie na warunki pracy w branży farmaceutycznej/medycznej.